Aktualności

III edycja turnieju brydżowego – 25.10.2014r.

brydz

W dniu 25 października 2014r. odbyła się III edycja turnieju brydżowego W-MOIIB. W turnieju udział wzięło 5 par. Zwycięzcy (miejsca oznaczone I, II, III) oraz pozostali uczestnicy (za udział) otrzymali pamiątkowe statuetki. Turniej odbył się w skoncentrowanej sportowej atmosferze. Przed turniejem oraz po nim uczestnicy wymieniali poglądy zawiązując nowe znajomości jak i odświeżając kontakty.

W-MOIIB uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

ecce1

17-18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer – ECCE). Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W czasie posiedzenia Włodzimierz Szymczak, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa objął stanowisko prezydenta ECCE. Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował jej Przewodniczący mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki.

Informacja z przebiegu IV posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie.

dafault

W dniu 14 października 2014 roku w siedzibie W-MOIIB odbyło się IV posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady W-MOIIB w Olsztynie. Obrady Prezydium W-MOIIB prowadził Jarosław Kukliński, Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium W-MOIIB, zebrani zapoznali się z informacją z przebiegu Dnia Budowlanych, który odbył się 19 września 2014 roku w Lidzbarku… czytaj dalej »