Wiadomości

https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3659-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa Szanowni Członkowie W-MOIIB ! Przesyłamy informację o uruchomionej w dniu 13.11.2018 o 8:49 akcji grupy FB (Facebook) Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa, która liczy 14 816 członków. Petycja, która przygotowano jest dostępna pod linkiem: https://www.citizengo.org/pl/166734-szanowny-panie-ministrze-w-zwiazku-z-prowadzonymi-pracami-nad-ustawami-o-architektach-o?tc=fb... Architekci i inżynierowie: odżył konflikt interesów – kliknij link Szanowni Członkowie W-MOIIB ! W związku z informacją opublikowaną w dniu 10.10.2018r. dot. uzgodnień i konsultacji publicznych w sprawie projektów ustaw o inżynierach budownictwa, o architektach przekazujemy informację o stanowisku i uwagach przesłanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez... Halo czy są tu jacyś INŻYNIEROWIE ???? 🙂 Nie możemy być obojętni wobec takiej akcji zatem Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki i cała Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa dokłada swą cegiełkę i wystawia na... Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że w zakładce uprawnienia budowlane umieszczono harmonogram egzaminu pisemnego, harmonogram egzaminów ustnych oraz szczegółowy plan egzaminów ustnych. W razie wątpliwości prosimy o... 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 1., 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit....

zobacz wszystkie wiadomości »