Wiadomości

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji II/2019 będą przyjmowane w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać osobiście w biurze lub przesyłać pocztą na adres... RUSZYŁY ZAPISY  na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane !!! (wszystkie specjalności) Rozpoczęcie 12-13 października 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Organizowany przez PZiTB kurs daje... Procedury budowlane – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – link Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.... Zbigniew Grabowski urodził się w roku 1930 w Warszawie. Był absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera, a następnie – na Wydziale Budownictwa Przemysłowego w roku 1956 – magistra inżyniera budownictwa. W 1964 r. Rada Wydziału...   Formularz zgłoszeniowy – link   Formularz zgłoszeniowy – link   Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB. Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 22.05.2019r. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady... 11 spływ kajakowy W-MOIIB odbył się na malowniczo położonym odcinku rz. Łyny pomiędzy miastami Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński.

zobacz wszystkie wiadomości »