Wiadomości

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2019 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu otrzymają pisemne zawiadomienia o... RUSZYŁY ZAPISY na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane !!! (wszystkie specjalności) Rozpoczęcie 6 – 7 kwietnia 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Organizowany przez PZiTB... W dniu 15.02.19r. odbyło się w „Termach Warmińskich” w Lidzbarku Warmińskim spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przedstawicielami władz miasta Lidzbark Warmiński oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej powiatów lidzbarskiego i braniewskiego z udziałem... W dniu 16.01.19r. w Olsztynie odbyło się Seminarium p.t. „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – „Obowiązki uczestników procesu budowlanego”. Seminarium zgromadziło 100 słuchaczy. Dzień wcześniej w Szczytnie udział w seminarium wzięło 50 osób. Dlaczego... W dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. XXXII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie... Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z Mikołajem obdarowali słodkimi upominkami uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB” na spotkaniu choinkowo – noworocznym w poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w... Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB” (wraz z opiekunami) na spotkanie choinkowo – noworoczne w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)  ...

zobacz wszystkie wiadomości »