Wiadomości

Otwarcia posiedzenia dokonał Jarosław Kukliński Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB. Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 10.04.2019r. i 22.05.2019r. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w... Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że w zakładce „uprawnienia budowlane” znajduje się ostateczny harmonogram egzaminów ustnych w sesji I/2019, po uwzględnieniu wyników egzaminu pisemnego w dniu 17.05.2019... W dniu 17.05.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęła się XXXIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Do egzaminu pisemnego podeszło łącznie 146 osób w 8 specjalnościach:... Wycieczka członków W-MOIIB po Berlinie 09-12.05.2019r. W dniach 09-12.05.2019r. odbyła się wycieczka integracyjna po Berlinie, w której udział wzięli członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem wycieczki była integracja członków oraz zwiedzanie ciekawych obiektów... Szanowni Członkowie W-MOIIB ! Powinniśmy już reagować. Nie bądźmy bierni. Wyraźmy swoje stanowisko zanim zapadną niekorzystne dla Nas decyzje, które mogą wpłynąć na wagę wykonywanego przez Nas zawodu, który wybraliśmy i chcielibyśmy realizować z... Stanowisko przyjęte przez Zjazd – link W dniu 14 maja 2019r. w sali konferencyjnej Laboratorium Drogowego Instytutu Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze studentami kierunków budowlanych....

zobacz wszystkie wiadomości »