Wiadomości

W dniu 16.01.19r. w Olsztynie odbyło się Seminarium p.t. „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – „Obowiązki uczestników procesu budowlanego”. Seminarium zgromadziło 100 słuchaczy. Dzień wcześniej w Szczytnie udział w seminarium wzięło 50 osób. Dlaczego... W dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. XXXII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie... Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z Mikołajem obdarowali słodkimi upominkami uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB” na spotkaniu choinkowo – noworocznym w poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w... Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB” (wraz z opiekunami) na spotkanie choinkowo – noworoczne w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)  ... Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się dnia 17 maja 2019 r. o godz. 10:00. Kompletne... Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie, sukcesów, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2019 życzą Przewodniczący i członkowie Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Obrady chociaż robocze przebiegały ze świątecznym akcentem. Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB. Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: – Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 13.11.2018r. – Informacje z...

zobacz wszystkie wiadomości »