Wiadomości

ZAPRASZAMY!!! Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień... Członkowie W-MOIIB Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje nt. członkostwa i bezpłatnych dla członków usług internetowych. Informacje z Działu Członkowskiego Od 1 lipca 2013r. wydajemy zaświadczenia elektroniczne. Wszystkie informacje dotyczące numeru członkowskiego oraz ważności posiadanego... Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB. Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 05.07.2019r. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady... Inauguracja  roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się 1 października o godz. 1100 w Auli Centrum Konferencyjnego UWM w Kortowie. Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki. W dniu... Inżynierowie i technicy wszystkich branż łączcie się! Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie działa w celu obrony interesów swoich członków i nie zamierza się poddać. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem prezentowanym w... Kolejny rajd rowerowy nie tylko Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ponieważ mieliśmy zaszczyt zrealizować go wspólnie z przesympatyczną Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. I właśnie spod... 27 września 2019 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa podczas uroczystości reprezentował Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Janusz Nowak. W uroczystości...

zobacz wszystkie wiadomości »