Wiadomości

  Formularz zgłoszeniowy – link   Formularz zgłoszeniowy – link   Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB. Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 22.05.2019r. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady... 11 spływ kajakowy W-MOIIB odbył się na malowniczo położonym odcinku rz. Łyny pomiędzy miastami Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński. 28-29 czerwca 2019 r. odbywa się w Warszawie XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad oceniono działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2018. Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium. Na tegoroczny XVIII Krajowy... W dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. XXXIII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie... W dniach 20-23.06.19r. doszło do koleżeńskiego spotkania na łonie natury.  

zobacz wszystkie wiadomości »