Wiadomości

Pomimo trudnych chwil i zgiełku, który nas otacza, pamiętajmy o tym co najważniejsze i co przynosi Nam otuchę. Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie... Sesja I/2021 – egzamin w dniu 28.05.2021 r. Kurs rozpocznie się w weekend 17-18.04.2021 r. Z uwagi na nakazy i zakazy zawarte w Rozporządzeniach Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,w związku z... Po wcześniejszej rozbiórce hotelu Gromada w Olsztynie przyszedł czas na kolejny obiekt tym razem zdecydowano się na jego wyburzenie metodą wybuchową (saperską). To niecodzienny widok w naszym mieście i na pewno w regionie. „Znany... Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej – to najważniejsza zmiana, jaka została zaproponowana w projekcie ustawy nowelizującej prawo budowlane i ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Informacja... Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zawiadamia, że osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji I/2021 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o... Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane II/2020 została zakończona. Do egzaminu pisemnego w dniu 26 lutego 2021 r. w 9 specjalnościach podeszły 102 osoby, wynik pozytywny uzyskały 82 osoby.  Do egzaminu ustnego podeszło 117 osób,... Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2021 zostało zakończone. Osoby, które zostały zakwalifikowane, otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do...

zobacz wszystkie wiadomości »