Wiadomości

Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane I/2021 została zakończona. Do egzaminu pisemnego w dniu 28 maja 2021 r. w 9 specjalnościach podeszło 113 osób, wynik pozytywny uzyskało 96 osób.  Do egzaminu ustnego podeszły 132 osoby,... Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w sesji I/2021 (01.06 – 21.06.2021 r.). Zapraszamy do zapoznania się. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem W-MOIIB pod numerem telefonu 89 522-29-95 lub mailowo okk@wam.piib.org.pl... Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi sanitarnymi podczas egzaminu ustnego, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nie udostępni komputera z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami. Podczas przygotowania do egzaminu ustnego... Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 18.03.2021r. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady... 28 maja 2021 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 28 maja 2021 r. godz. 14ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB,  kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej... To były obrady inne niż wszystkie. Zjazd został przeprowadzony z połączeniem wielu technik, wykorzystywanych do komunikacji zdalnej. Zjazd poprzedziło wiele godzin przygotowań w gronie Prezydium Rady W-MOIIB, specjalistycznych firm wspierających i Delegatów. Odbywał się... Uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy             W nawiązaniu do pisma p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 marca 2021 r., stanowiącego odpowiedź na pismo Izby Architektów z dnia 4 marca 2021 r....

zobacz wszystkie wiadomości »