Aktualności

Prośba o zgłaszanie tematów szkoleń

Prośba o zgłaszanie tematów szkoleń

Szanowni Państwo, Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwraca się do wszystkich członków W-MOIIB o przekazywanie tematów szkoleń. Złożone propozycje będą podstawą do planowania grafików szkoleń na kolejne miesiące 2015 roku. Propozycje tematów wraz z określeniem regionu, w jakim szkolenia miałyby się odbyć – Olsztyn, Elbląg, Ełk – proszę przesyłać… czytaj dalej »

III edycja turnieju brydżowego – 25.10.2014r.

brydz

W dniu 25 października 2014r. odbyła się III edycja turnieju brydżowego W-MOIIB. W turnieju udział wzięło 5 par. Zwycięzcy (miejsca oznaczone I, II, III) oraz pozostali uczestnicy (za udział) otrzymali pamiątkowe statuetki. Turniej odbył się w skoncentrowanej sportowej atmosferze. Przed turniejem oraz po nim uczestnicy wymieniali poglądy zawiązując nowe znajomości jak i odświeżając kontakty.

W-MOIIB uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

ecce1

17-18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer – ECCE). Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W czasie posiedzenia Włodzimierz Szymczak, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa objął stanowisko prezydenta ECCE. Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował jej Przewodniczący mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki.