Wiadomości

dsc_0016 Mając na względzie przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym można w drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych... shutterstock_71528440 W zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE dostępny jest harmonogram egzaminu pisemnego w dniu 18.11.2016 r. oraz egzaminów ustnych w sesji II/2016. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń terminy egzaminów ustnych mogą ulec zmianie – wszyscy zostaną niezwłocznie zawiadomieni.... logo Wkrótce relacja Bus traffic with a globe and luggage Wolne miejsca na wyjazd! Zapraszamy do zapisów!!! Osoby z Elbląga, które chciałyby się zapisać, proszone są o telefon  (89) 523 76 40 PROGRAM WYJAZDU TECHNICZNEGO W-MOIIB DO ŁODZI (09 – 10.11.2016 r.) 09.11.2016 r.... icoszkol Firma DISTRIPARK.COM organizuje szkolenie z prezentacją w dniu 04.11.2016. tj. piątek, rozpoczęcie godz. 17.00, Hotel Krystyna ul. Żwirki i Wigury 10, Szczytno. Tematem szkolenia i prezentacji będą: *  Izolacja termiczna ścian i poddaszy z wykorzystaniem pianki... dsc_0031 Dnia 7 października br. w Hotelu Młyn w Elblągu odbyły się Obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Te uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz integracji przedstawicieli środowiska budowlanego. Na... informacja Szanowni Państwo, Prosimy o wnoszenie uwag do pisma dotyczącego konieczności opracowania dokumentów normalizacyjnych dla wyrobów budowlanych. KWB Lista wyrobów Pismo PIIB  

zobacz wszystkie wiadomości »