Wiadomości

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa warmińsko – mazurskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji I/2018 w dniach od... W dniu 02.12.2017 r. zakończyła się XXX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Do egzaminu ustnego podeszło łącznie 138 osób w 8 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej i hydrotechnicznej. Uprawnienia... II konkurs plastyczny „Świąteczna kartka W-MOIIB” rozstrzygnięty! Wpłynęło 36 dzieł, wszystkie wspaniałe, wybór był naprawdę trudny! Jury w składzie: Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński i Sekretarz Rady W-MOIIB... W dniu 02 grudnia 2017r. odbył się IX Turniej Kręglowy W-MOIIB Miniaturowe tory kręglowe dla utrzymania formy otrzymali za 🙂 I miejsce Marcin Kubicki 311 pkt. II miejsce Andrzej Przyborowski 251 pkt. III miejsce... W dniach 29-30.11.2017 odbędą się targi Energy Expo Arena. To unikalne w skali kraju targi branżowe łączące tematykę odnawialnych źródeł energii i inteligentnych miast. W Expo Mazury będzie można nie tylko porozmawiać z wystawcami... W dniu 17.11.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczęła się XXX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Do egzaminu pisemnego podeszło łącznie 135 osób w 7 specjalnościach:... Ostateczny szczegółowy plan egzaminów ustnych, po otrzymaniu wyników z egzaminu pisemnego, dostępny jest w zakładce „uprawnienia budowlane”.

zobacz wszystkie wiadomości »