Uwaga! Od dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana indywidualnych numerów kont W-MOIIB !!!