RUSZAJĄ ZAPISY na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

seplogo-piib

 

 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI

zaprasza na kurs przygotowujący do

egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 8-9 kwietnia 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez SEP kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena:1.500,00 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na konto SEP Olsztyn
przed rozpoczęciem kursu:

ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@sep.olsztyn.pl

Karta zgłoszenia na kurs TUTAJ

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie, sukcesów, pomyślności
i spełnienia wszystkich marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku 2017
życzą

Przewodniczący i członkowie
Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczone!

W dniu 19.12.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie zostały
wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.

XVIII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 18 – 25.11.2016 r., do egzaminów w tej sesji przystąpiło łącznie 113 osób, 88 osób uzyskało wyniki pozytywne. Do dnia dzisiejszego Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB nadała 2228 uprawnień budowlanych.
Inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie, którego rotę ustalono uchwałą Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 18/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r.
Osoby, które na egzaminie osiągnęły bardzo wysoki wynik, otrzymały listy gratulacyjne od Przewodniczących: Rady W-MOIIB Mariusza Dobrzenieckiego i  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Andrzeja Stasiorowskiego oraz wydawnictwo – zbiór aktualnych przepisów i „izbowe” upominki.
Naszymi gośćmi podczas uroczystości wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień byli: Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Pan Stanisław Kowalski, Zastępca Prezydenta Olsztyna – Pani Halina Zaborowska – Boruch, Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Pani Joanna Sopella, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie – Pan Grzegorz Wieczorek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie – Pan Micha Wajda, Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie – Pan Tomasz Gosiewski, Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie – dr inż. Jacek Zabielski, W imieniu Pani Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie  prof. dr hab. inż. Ewy Paturej – prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, Dyrektor ds. Naukowych i Organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – dr Agata Rychter, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur – Pani Maria Danilewicz oraz członkowie Rady W-MOIIB i członkowie OKK W-MOIIB.

Wszystkim, którzy otrzymali decyzje, serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

skmbt_c35316122112460

skmbt_c35316122110050skmbt_c35316122110040

 

Termin składania wniosków w sesji I/2017

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że wnioski na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji I/2017 można składać w biurze OKK W-MOIIB (pocztą lub osobiście) w terminie 09.01.2017 r. – 10.02.2017 r. Więcej informacji w zakładce „uprawnienia budowlane”. Zapraszamy do zapoznania się.

W dniu 03.12.2016r. na spotkaniu w TasBike zamknęliśmy sezon spotkań integracyjnych W-MOIIB w roku 2016

Spotkanie odbyło się w kawiarni TasBike Coffee. 
Na wstępie po przywitaniu uczestników Kol. Dariusz Stecki Członek Komisji ds. spotkań integracyjnych W-MOIIB a także Prezes Klubu Turystyki Rowerowej "4R" PTTK i jednocześnie  wielki pasjonat i propagator turystyki rowerowej i organizator rajdów rowerowych przedstawił propozycję 2 imprez rowerowych na rok 2017 w tym: - 29 kwietnia – 3 maja 2017 (sb.-śr.) Puszcza Białowieska i Białoruś (5 dni)(prezentacja foto) - 27-28 maja 2017 (sb.-nd.) III Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur - Lidzbark Welski (2 dni) pod egidą Kol. Jana Kościńskiego.
Po przedstawieniu powyższych propozycji w podsumowaniu roku Kol. Grzegorz Karpa omówił podczas prezentacji zdjęć spotkania integracyjne które odbyły się w roku 2016 w tym :
- Turnieje brydżowe, turnieje kręglowe, turnieje tenisa stołowego, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, regaty żeglarskie, turnieje strzeleckie, ... 
Miło było powspominać. 
(Zdjęcia i relacje ze spotkań są na bieżąco edytowane na stronie internetowej W-MOIIB) 
Podczas spotkania nie zabrakło konkursów za udział w których zwycięzcom wręczane były karnety na przeglądy serwisowe rowerów oraz prezenty w formie bidonów na napoje.
Odbyły się 3 konkurencje:
1. Pompowanie dętki w ciemno. Konkurs polegał na napompowaniu dętki przez zawodnika i oszacowanie przez niego na wyczucie ilości atmosfer. Wygrała osoba, która była najbliżej prawdy.
2. Wymiana dętki na czas.
3. Przejechanie w określonym czasie najdłuższej trasy na trenażerze rowerowym z podłączeniem do rzutnika multimedialnego z wizualizacją dowolnej trasy.