Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane.

RUSZYŁY ZAPISY

 na kurs przygotowujący do

egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 18 – 19 kwietnia 2020 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena: 1.800,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

przed rozpoczęciem kursu:

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392


Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@pzitbolsztyn.pl

Startuje elektroniczny system informacji o kwalifikacji

Z dniem 14.01.2020 r. w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa startuje system elektronicznej informacji kwalifikacji do uprawnień budowlanych. Dzięki systemowi będzie można wstępnie zarejestrować wniosek, umówić godzinę spotkania w biurze OKK W-MOIIB oraz na bieżąco śledzić swoje postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych (dopuszczenie do egzaminu, wyniki, itp.) Zapraszamy do korzystania TUTAJ

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji II/2019 wręczone!

W dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych z sesji jesiennej 2019 r. Do egzaminów w tej sesji przystąpiło łącznie 154 osoby, z czego 106 osób wyniki uzyskało pozytywne. Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Agnieszka Warakomska – Poczobutt – Dyrektor biura Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Halina Zaborowska – Boruch – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna, Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Daniel Konkel – Dyrektor Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Tomasz Gosiewski – Kierownik Działu urządzeń transportu bliskiego biura w Olsztynie Urzędu Dozoru Technicznego, Tomasz Kawałko – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, członkowie Rady W-MOIIB oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

Wszystkim, którzy otrzymali decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, serdecznie gratulujemy, życzymy samych sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

I Bal choinkowy W-MOIIB już za nami

I BAL CHOINKOWY W-MOIIB odbył się w piątek 10 stycznia 2020 r. w godzinach 17.00 – 19.00 w Miejscu Kreatywnej Aktywności ERANOVA w Olsztynie, Aleja Obrońców Tobruku 3. Zabawa była szampańska, humory dopisały, a mikołajowe paczki wywołały falę radości i uśmiechu. Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!