UWAGA! KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zapraszamy do załatwiania spraw za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem 89 527 72 02, 89 522 29 95 oraz + 48 696 434 504 (Dyrektor biura W-MOIIB) bądź mailowego na adres wam@piib.org.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00. Wnioski przyjmujemy w formie elektronicznej (do pobrania tutaj). Załatwiaj swoje sprawy nie wychodząc z domu.
Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

Informujemy również o odwołaniu szkoleń stacjonarnych.

Po raz pierwszy Rada W-MOIIB w dniu 11.05.20r. obradowała zdalnie

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Po raz pierwszy posiedzenie odbyło się w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Motywem wiodącym posiedzenia było przyjęcie przez Radę W-MOIIB, materiałów pozwalających na przeprowadzenie również po raz pierwszy Zjazdu Sprawozdawczego
W-MOIIB z wykorzystaniem Platformy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa co pozwala na dostęp do materiałów zjazdowych oraz przeprowadzenie głosowań za pośrednictwem systemu informatycznego.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 12 marca 2020r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzeń Prezydium Rady W-MOIIB w dniach 30.03.2020r.
  i 06.04.2020r.  
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 29.04.2020r.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia uchwał Prezydium Rady W-MOIIB.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady i Prezydium Rady W-MOIIB, dotyczących Zjazdu w formie stacjonarnej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 10. Sprawy różne i wniesione.

Kolejne szkolenia online

Polecamy szkolenia on-line przygotowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB. Dołączamy harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Kliknij link

https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4243-test

Uwaga:
Z uwagi na ogromne zainteresowanie szkoleniami ONLINE, szkolenie online Q&A z dr inż. Jerzym Dylewskim – online w zakresie nowelizacja Prawa budowlanego 2020 będzie równolegle transmitowane na kanale YouTube 🔴 LIVE jutro godz. 11.00 

Link do transmisji na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UC_hl3jChrydPjOSQoIVWTbA

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI LETNIEJ I/2020 ZOSTAŁ ZAWIESZONY

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (od 20 marca br. aż do odwołania) uprzejmie informujemy, że

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI LETNIEJ I/2020 ZOSTAŁ ZAWIESZONY

Mając na uwadze przewidywany nowy termin egzaminu podany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB tj. 04.09.2020 r.

KURS PZiTB ZOSTANIE ZAPLANOWANY 

W MIESIĄCACH LIPIEC/SIERPIEŃ 2020 r.

Sytuacja jest rozwojowa zatem o szczegółach i terminach będziemy informować na bieżąco, adekwatne do komunikatów podawanych przez Rząd, odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

JUŻ TERAZ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

o kursie TUTAJ

karty zgłoszenia uczestnictwa TUTAJ

Zmiana terminów XXXV i XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od piątku, czyli od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu sesji 35 (wiosennej) i sesji 36 (jesiennej).

Przewidywany nowy terminu egzaminu pisemnego w sesji I/2020 to dzień 04 września 2020 r., w sesji II/2020 to dzień 04 grudnia 2020 r.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.