I WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA 21.06.2017r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa wraz z Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Cement Ożarów zorganizowali I WARMIŃSKO-MAZURSKĄ KONFERENCJĘ DROGOWĄ, która odbyła się w środę – 21 czerwca 2017r. w Auli 2.16 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja miała na celu zainicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości dróg lokalnych poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie i połączenie ich z lokalnym potencjałem wykonawczym i miejscowymi surowcami. Konferencja dedykowana była dla samorządowców, inwestorom przemysłowym, środowisku akademickiemu, wykonawcom, projektantom oraz wszystkim podmiotom gospodarczym zainteresowanym efektywną budową dróg w województwie warmińsko-mazurskim. Patronat nad Konferencją objeli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydent Olsztyna, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W trakcie Konferencji odbył się cykl wykładów przybliżających najnowsze rozwiązania technologiczne, pokaz praktycznych przykładów budowy dróg w Polsce i sposobów finansowania projektów drogowych. Prelegentami byli wybitni naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Białostockiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej i innych instytucji.

 

XXIX sesja egzaminacyjna zakończona – uroczyste wręczenie decyzji w dniu 01.07.2017 r.

XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane  zakończyła się w dniu 01.06.2017 r. Do sesji I/2017 złożono 110 nowych wniosków o nadanie uprawnień w 8 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej SRK i hydrotechnicznej. Łącznie do egzaminu pisemnego podeszło 116 osób, do ustnego 127 osób. Uprawnienia budowlane uzyskało 99 osób. Gratulujemy!

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w dniu 01.07.2017 r. (sobota)
o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Hotelu HP Park,
Aleja Warszawska 119 w Olsztynie
.

Program uroczystości:
10.00 – 10.15 Słowo wstępne – otwarcie
10.15 – 10.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji
10.30 – 10.45 Wystąpienia zaproszonych gości
10.45 – 12.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!

Relacja z wycieczki III Rajd Rowerowy Szlakamii Warmii i Mazur 27-28.05.2017

 

W dniach 27-28.05.2017 odbył się III Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur, w którym uczestniczyło 54 rowerzystów z Olsztyna, Lidzbarka Welskiego, paru innych polskich miast oraz z obwodu kaliningradzkiego. Łączny dystans pokonany, w ciągu dwóch dni, na rowerze szlakami wokół Lidzbarka Welskiego wyniósł 52 km.

Wycieczkę rowerową zorganizował Klub Turystyki Rowerowej 4R przy PTTK w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (W-MOIIB) i samorządem Lidzbarka oraz przy wsparciu Departamentu Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Udział w wycieczce wzięli indywidualni rowerzyści oraz rodziny z dziećmi. Najmłodszy uczestnik wycieczki, jadący przy wspomaganiu taty miał 4,5 lat.

Celem rajdu była integracja turystów kolarzy z Polski, obwodu kaliningradzkiego oraz propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warmii i Mazur. Tematami przewodnimi było poszerzenie wiedzy o „O Mikołaju Koperniku” oraz ” O Cittaslow”. Z tej okazji uczestnicy otrzymali materiały informacyjne oraz odbyły się konkursy z nagrodami.  Rowerzyści mieli możliwość poznania i zwiedzenia zabytków, pomników architektury oraz „bliskiego spotkania” z przyrodą.

Dojazd uczestników, którzy nie mieli możliwości organizacji indywidualnego transportu, do Lidzbarka Welskiego został zorganizowany samochodami prywatnymi, a rowerów busem towarowym.

Nocleg uczestników był zarezerwowany w Ośrodku Wypoczynkowym Dar Serca i Danusia I. Po zarejestrowaniu uczestników i wydaniu: znaczka okolicznościowego, mapek, materiałów zawiązanych z Mikołajem Kopernikiem oraz o Cittaslow, rowerzyści przejechali promenadą na miejsce startu rajdu. Osoby zbierające punkty do Książeczki Kolarskiej mogły otrzymać pieczątkę okolicznościową rajdu.

Było ciepło, a kolejnego dnia nawet upalnie więc rowerzyści robili przerwy na odpoczynek. Podczas pierwszego dnia można było  posilić zupką regeneracyjna podaną podczas postoju przy Dębie Jagiełły. Komandorem rajdu był Dariusz Stecki. Grupę prowadzili kol. Marcin Łączyński, kol. Jan Kościński i kol. Teresa Prusik.

Rajd uroczyście otworzył Zastępca Burmistrza Lidzbarka Pan Janusz Bielecki. Swoją obecnością zaszczycił Nas przedstawiciel Departamentu Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego Pan Kazimierz Zduniuk, który życzył uczestnikom miłych wrażeń oraz turystycznego zapału. Przy okazji przyznał, że był pod wrażeniem tutejszego krajobrazu, którego nie miał okazji wcześniej oglądać.

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili i zobaczyli: miejsce gdzie było grodzisko, od którego rozpoczął się rozwój miasta, Muzeum Pożarnictwa, kościół pw. Św. Wojciecha, budynek obecnej biblioteki, będący dawnym domem-basztą krzyżackiego zarządcy, przekop wykonany przez zakonników łączący rzekę Wel z Wkrą, który otworzył drogę wodną w kierunku Ostródy. Następnie uczestnicy wyruszyli na wycieczkę rowerową do Dębu Jagiełły. Było to miejsce w pobliżu, którego ukrywali się żołnierze wyklęci a przy dębie składali przysięgę na wierność ojczyźnie i narodowi polskiemu.

Wieczorem, na trenie Stadionu Miejskiego odbył się wieczór artystyczno-integracyjny podczas, którego wystąpiła kol. Maria Zhirova z pokazem żonglerki oraz występem wokalnym. Część integracyjną poprowadzili kol. Dariusz Stecki wraz ze wspaniałym DJ-em kol. Andrzejem Klonowskim. Były również pieczone kiełbaski z grilla, pieczenie, bigos, sałatki, pyszne ciasto, herbata, kawa oraz konkursy z nagrodami. Pierwszy konkurs z nagrodami „O Cittaslow” został przeprowadzony wspólnie przez Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz Klub Turystki Rowerowej 4R. Drugi konkurs z nagrodami „O Mikołaju Koperniku” przeprowadził Klub Turystyki Rowerowej 4R. W ramach integracji grup kol. Beata Akinis-Sowińska przeprowadziła konkursy z nagrodami. Pierwszy polegał na ułożeniu z ciał napisu „POLSKA” i „ROSJA”, a drugi na zręczności w rzucaniu i łapaniu surowych jajek. Pierwszy konkurs zkończył się remisem grupy polskiej i rosyjskiej, a w drugim wygrała para Rosjan.
Swoją obecnością zaszczycił Nas Zastępca Burmistrza Pan Janusz Bielecki, który wręczył organizatorom podziękowania oraz podziękował uczestnikom rajdu za przybycie do miasta Lidzbarka. Otrzymaliśmy również zaproszenie do przyjazdu do Lidzbarka Welskiego w dniach 26-27.05.2018 i udziału w międzynarodowym spotkaniu Cittaslow.

Jako reprezentant Regionalnej Społecznej Organizacji kol. Maria Zhirova podziękowała organizatorom za zaproszenie grupy Kaliningradu oraz na ręce prezesa Klubu Turystyki Rowerowej 4R kol. Dariusza Steckiego przekazała dyplom z podziękowaniami. Powiedziała, że działalność jej Stowarzyszenia ma na celu rozwijanie i wzmacnianie przyjaznych stosunków między Rosją i Polską. M.in. poznawanie życia sąsiadów z zagranicy oraz poszukiwanie wspólnych wartości kulturowych, które łączą oba narody. Ponadto jako przedstawiciel Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Turystyki w Kaliningradzie kol. Maria Zhirova zaproponowała władzom Lidzbarka Welskiego uruchomienie programu wymian: kulturalnej, sportowej i edukacyjnej.

Uczestnicy nocujący, zwłaszcza w Ośrodku Wypoczynkowym „Danusia I” mieli możliwość udziału w zajęciach z  gimnastyki porannej, którą poprowadziła kol. Agnieszka Kolbusz. W kolejny dzień na terenie Lidzbarka uczestnicy zobaczyli kapliczkę z figurką św. Jana Nepomucena zlokalizowaną obok mostu na rzece Wel.  Święty jest patronem chroniącym m.in. przed skutkami powodzi. Jak się dowiedzieliśmy pierwszą kapliczkę wzniesiono w 1802 roku. W 1939 r. figurę strącono do rzeki, a postument rozbito. Jeszcze w trakcie wojny wydobył ją z rzeki jeden z mieszkańców i przechował, po czym odrestaurowaną ją po wojnie. (usunąłem) Znany regionalista kol. Tomasz Sowiński, pokazał nam jeden z bunkrów (usunąłem) wybudowany na polecenie gen. Andersa w 1939 r., lecz ze względu na przełamanie polskiej obrony w innym miejscu, nie były wykorzystane w walce. Opowiedział również historię o niemieckim leśnym zakładzie koło Ciborza, tzw. „Małym Berlinie”, w którym polscy pracownicy byli dobrze traktowani przez niemiecką obsługę i strażników.

Dalej trasa wiodła przez m. Kurojady – elektrownia wodna (dawny młyn wodny), Chełsty – budynek dawnego młyna wodnego, zabudowania byłego PGR-u, Ciechanówko – wieś o średniowiecznym rodowodzie z 1400 roku, Wąpiersk – wieś założona w XV wieku, Jeleń – wieś założona w XV wieku. Tutaj uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne im. Edwarda Klemensa w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1995 roku.
/Zapraszamy do fotogalerii/
.

Zapraszamy do przeczytania relacji z Portalu Wrota Warmii>>tutaj

Osobom znającym język rosyjski polecam ciekawą relację kol. Marii Zhirov z Obwodu Kaliningradzkiego >>wkrótce tutaj relacja
Składam serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Lidzbarka Markowi Sitarkowi, Zastępcy Burmistrza Lidzbarka Januszowi Bieleckiemu, Pani Dyrektor Departamentu Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pani Ewie Rzeszutko za interesujące opowieści z historii miasta oraz Panu Włodzimierzowi Kobuszewskiemu za oprowadzenie i pokazanie Regionalnego Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku.

Składamy serdeczne podziękowanie Służbom Granicznym i Celnym za umożliwienie, delegacji rowerowej z obwodu kaliningradzkiego, sprawnego przekroczenia granicy w Grzechotkach

Dziękuję grupom rowerowym: Regionalnej Społecznej Organizacji „Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn”, Grupie Rowerowej z Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, rowerzystom z Polski za miłą atmosferę i aktywny udział w rajdzie. Serdecznie dziękuję współorganizatorom wieczoru artystyczno-integracyjnego; kadrze rajdu: kol. Janowi Kościńskiemu, kol. Teresie Prusik, kol. Andrzejowi Klonowskiemu, kol. Beacie Akinis-Sowińskiej za współorganizację wieczoru spotkań i kol. Agnieszce Kolbusz za poprowadzenie gimnastyki porannej oraz uczestnikom za udział. Na pewno spotkamy się na kolejnych rajdach i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w tak licznym gronie na kolejnym rajdzie rowerowym po Warmii i Mazurach pt. Śladami Mikołaja Kopernika oraz Szlakiem Miast Cittaslow. Zaproszono Nas tu ponownie za rok na rower i kajaki  – dajcie znać, co Wy na to?j

Dariusz Stecki

WYJAZD TECHNICZNY W-MOIIB DO ELEKTROWNI OPOLE 25-26.05.2017r.