Seminaria Stacjonarne czy „Internetowe ” ?!

W dniu 16.01.19r. w Olsztynie odbyło się Seminarium p.t. „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – „Obowiązki uczestników procesu budowlanego”. Seminarium zgromadziło 100 słuchaczy. Dzień wcześniej w Szczytnie udział w seminarium wzięło 50 osób. Dlaczego o tym piszemy, że odbyło się seminarium i ile osób wzięło w nim udział. To przecież powinno być takie oczywiste, że odbywają się szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po co o tym pisać ?.

A jednak warto powiedzieć, że w większych miastach naszego województwa warmińsko-mazurskiego w seminariach uczestniczy zazwyczaj ok. 60 osób a w mniejszych ok. 40. Zauważyliśmy w ostatnim czasie pewien spadek zainteresowania stacjonarnymi formami szkoleń od momentu pojawienia się „onlainowych” internetowych (e-learning) form szkoleń po zalogowaniu się do strefy zamkniętej, gdzie znajduje się na dzień dzisiejszy szereg szkoleń dla naszych członków.

Zauważamy jednak, że spotkania lokalne dają możliwość dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń. Seminaria coraz częściej składają się z 2 części lub nawet 3. Pierwsza to ta ogólna informująca uczestników o bieżących zmianach w ustawodawstwie w przepisach, o zmianach w technologiach. Druga pozwala na prowadzenie otwartej dyskusji pomiędzy słuchaczami a prelegentem, każdy może wnosić swoje uwagi zadawać pytania. Trzecia to forma warsztatów czyli teoria w praktyce.

To nie jest porównanie, która metoda jest lepsza. Ponieważ obydwie się nie wykluczają a wręcz uzupełniają. Dlatego uważamy, że sukces polega na umiejętnym wykorzystywaniu obydwu metod.

Zachęcamy Naszych członków do czynnego udziału.

Uprawnienia budowlane w XXXII sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
XXXII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 23 listopada – 06 grudnia 2018 r. Do egzaminów w 6 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa. elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 138 osób, z czego 102 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2650 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Izabela Sielicka – Werner – Kierownik Oddziału architektoniczno – budowlanego  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna, Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Ewa Paturej – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Tomasz Gosiewski – Dyrektor biura oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie.
7 osób które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!

    

Uczestnicy III konkursu plastycznego obdarowani

Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z Mikołajem obdarowali słodkimi upominkami uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB” na spotkaniu choinkowo – noworocznym w poniedziałek 14 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej W-MOIIB. Disco Mikołaj poprowadził zabawę, a słodki poczęstunek dodawał sił.
Wszystkich uczestników, którzy nie mogli w poniedziałek do nas przybyć, zapraszamy po odbiór nagród do biura W-MOIIB.
Następny konkurs już niedługo, zapraszamy serdecznie do udziału!

cof
cof
cof

Zapraszamy uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB”!

Przewodniczący Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza uczestników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka W-MOIIB” (wraz z opiekunami) na spotkanie choinkowo – noworoczne w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)  
W sali konferencyjnej na III piętrze w siedzibie W-MOIIB (Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn) o godzinie 16.00 odbędzie się uroczyste wręczanie nagrody głównej i prezentów wszystkim uczestnikom!
Disco Mikołaj poprowadzi zabawę, a słodki poczęstunek na pewno ją umili. Do zobaczenia!

Składanie wniosków do egzaminu na uprawnienia budowlane I/2019

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się dnia 17 maja 2019 r. o godz. 10:00.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (wraz z dokumentami) można składać osobiście w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pokój nr 213) oraz przesyłać pocztą  na  adres: Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532  Olsztyn od dnia 16 stycznia 2019 r. do dnia 01 lutego 2019 r.