Konkurs plastyczny dla dzieci 15-lecie W-MOIIB

W tym roku Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa obchodzą 15 lat istnienia. Jednym ze sposobów uczczenia tego wydarzenia jest organizowany przez W-MOIIB konkurs plastyczny dla dzieci członków naszej Izby. Serdecznie zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia!

Poniżej informacja od naszego Przewodniczącego Rady W-MOIIB – Mariusza Dobrzenieckiego:

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Już po raz drugi mam niezwykłą przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tym razem konkurs organizujemy z okazji przypadającego na ten roku jubileuszu 15-lecia istnienia Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Inżynierów Budownictwa.  

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane z budownictwem i 15-leciem W-MOIIB,  

– wykonane TYLKO za pomocą farb, kredek lub flamastrów – użycie innych technik, np. wyklejenie watą czy przyklejenie budynku z klocków, uniemożliwi drukarni przeniesienie dzieła na papier (w celu sporządzenia pamiątkowej grafiki),
SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,

– w formacie A4 – imię i wiek autora należy wpisać na pierwszej stronie, nazwisko i dane kontaktowe prosimy załączać na osobnej karcie,
prosimy o umieszczanie na pracy plastycznej napisu „15 lat Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2002 – 2017”. 

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju grafikę pamiątkową z okazji naszego jubileuszu! 

Prace w oryginale prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście do biura Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie  „Jubileusz W-MOIIB” do dnia 31.07.2017 r.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki 
Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wczorajszego spotkania (tj. 18.07.2017 r.) Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego poniżej znajduje się link do relacji z wczorajszego spotkania oraz  podjętej uchwały w sprawie zmian w ustawach dotyczących sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

Uchwała

http://oirp.olsztyn.pl/posiedzenie-warminsko-mazurskiego-forum-zawodow-zaufania-publicznego/

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczone!

W dniu 01 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu HP Park w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W XXIX sesji egzaminacyjnej do egzaminów przystąpiły łącznie 124 osoby: 99 osób uzyskało wyniki pozytywne, 25 osób wyniki negatywne – co stanowi 80 %  zdawalności. W tej sesji uprawnienia budowlane otrzymało 17 kobiet i 82 mężczyzn. Do dnia 01.07.2017 r. włącznie Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadała 2327 uprawnień budowlanych.

Uchwałą Rady PIIB Nr 18/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanowiono rotę ślubowania, którą składają inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane.Do przyjęcia ślubowania upoważnieni są, działający łącznie, Przewodniczący Rady i Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Tekst ślubowania odczytała Karolina Moskal. 12 osób zostało nagrodzonych pamiątkowymi dyplomami i „izbowymi” upominkami za osiągnięcie bardzo wysokich wyników na egzaminie.

Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Prezydent Olsztyna – Pan Piotr Grzymowicz, Warmińsko – Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Maciej Kotarski, Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie – dr hab. inż. Robert Wójcik, Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur – Pani Dorota Kosiorek, Prezes Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w Olsztynie – Pan Zbigniew Wróblewski, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie – Pan Roman Grzechnik, członkowie Rady W-MOIIB i członkowie OKK W-MOIIB. Listy gratulacyjne przesłali: Poseł na Sejm RP Iwona Arent, Poseł na Sejm RP Paweł Papke, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym!

XXIX sesja egzaminacyjna zakończona – uroczyste wręczenie decyzji w dniu 01.07.2017 r.

XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane  zakończyła się w dniu 01.06.2017 r. Do sesji I/2017 złożono 110 nowych wniosków o nadanie uprawnień w 8 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej SRK i hydrotechnicznej. Łącznie do egzaminu pisemnego podeszło 108 osób, do ustnego 124 osoby. Uprawnienia budowlane uzyskało 99 osób. Gratulujemy!

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w dniu 01.07.2017 r. (sobota)
o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Hotelu HP Park,
Aleja Warszawska 119 w Olsztynie
.

Program uroczystości:
10.00 – 10.15 Słowo wstępne – otwarcie
10.15 – 10.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji
10.30 – 10.45 Wystąpienia zaproszonych gości
10.45 – 12.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!