UWAGA! KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zapraszamy do załatwiania spraw za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem 89 527 72 02, 89 522 29 95 oraz + 48 696 434 504 (Dyrektor biura W-MOIIB) bądź mailowego na adres wam@piib.org.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00. Wnioski przyjmujemy w formie elektronicznej (do pobrania tutaj). Załatwiaj swoje sprawy nie wychodząc z domu.
Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

Informujemy również o odwołaniu szkoleń stacjonarnych.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI LETNIEJ I/2020 ZOSTAŁ ZAWIESZONY

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (od 20 marca br. aż do odwołania) uprzejmie informujemy, że

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI LETNIEJ I/2020 ZOSTAŁ ZAWIESZONY

Mając na uwadze przewidywany nowy termin egzaminu podany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB tj. 04.09.2020 r.

KURS PZiTB ZOSTANIE ZAPLANOWANY 

W MIESIĄCACH LIPIEC/SIERPIEŃ 2020 r.

Sytuacja jest rozwojowa zatem o szczegółach i terminach będziemy informować na bieżąco, adekwatne do komunikatów podawanych przez Rząd, odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

JUŻ TERAZ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

o kursie TUTAJ

karty zgłoszenia uczestnictwa TUTAJ

Zmiana terminów XXXV i XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od piątku, czyli od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu sesji 35 (wiosennej) i sesji 36 (jesiennej).

Przewidywany nowy terminu egzaminu pisemnego w sesji I/2020 to dzień 04 września 2020 r., w sesji II/2020 to dzień 04 grudnia 2020 r.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

Tarcza antykryzysowa i umowy cywilnoprawne w dobie epidemii – ZAJĘCIA ON-LINE

Transmisja ON-LINE

Poniżej znajduje się instrukcja korzystania z transmisji wykładu: 

 1. Wchodzimy na stronę: https://moiib.clickmeeting.pl/tarcza-antykryzysowa-i-umowy-cywilnoprawne-w-dobie-epidemii/register
 2. Wypełniamy wszystkie wymagane pola formularza wraz z oświadczeniem. WAŻNE! Proszę zwrócić uwagę, by adres e-mailowy oraz numer członkowski (ewidencyjny) wpisane były poprawnie! Jest to niezbędne do dalszego procesu rejestracji oraz otrzymania później zaświadczenia o uczestnictwie. Przypominamy również, że Państwa numer uprawnień nie jest numerem członkowskim (ewidencyjnym). Poprawna postać numeru członkowskiego wygląda na przykład tak: MAZ/BO/0001/01.
 3. Klikamy Rejestruj
 4. Na wskazany w powyższym formularzu adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do „Pokoju szkoleniowego”. Jeżeli taki mail do Państwa nie dotarł, prosimy odczekać pół godziny i sprawdzić ponownie – również folder SPAM lub ŚMIECI. W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o ponowną rejestrację w serwisie Clickmeeting z użyciem innego adresu mailowego (najlepiej od innego dostawcy poczty internetowej).
 5. Klikamy Dołącz
 6. Zostaną Państwo przekierowani do właściwego „Pokoju szkoleniowego”.*
 7. Jeżeli szkolenie nie będzie jeszcze rozpoczęte, będziecie Państwo w „Poczekalni”. W momencie uruchomienia transmisji, automatycznie rozpocznie się ona również u Państwa.

WAŻNE!!!

Z uwagi na obecnie bardzo duże obciążenie sieci internetowej oraz serwerów, z których korzysta firma Clickmeeting mogą pojawić się problemy z połączeniem do „pokoju” szkoleniowego.

Aby sprawdzić połączenie, prosimy o wcześniejsze logowanie się do serwisu Clickmeeting np. 1-2 godziny wcześniej. Będziecie Państwo wtedy w „poczekalni” ale będzie to znak, że połączenie zostało nawiązane i jest duże prawdopodobieństwo pomyślnego połączenia się z transmisją.

Jeżeli będziecie Państwo mieli problem z jakimkolwiek połączeniem z serwisem Clickmeeting, sugerujemy wyczyszczenie pamięci podręcznej Państwa przeglądarek internetowych. Szczegółowe instrukcje znajdą Państwo po wybraniu swojej przeglądarki poniżej:

 1. Microsoft EDGE
 2. Google CHROM
 3. Mozilla FIREFOX

PROGRAM:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I UMOWY CYWILNOPRAWNE W DOBIE EPIDEMII

Czyli z jakich rozwiązań może skorzystać pracownik, pracodawca i samozatrudniony – omówienie rozwiązań rządowych. 
A także analiza najważniejszych problemów wywołanych przez epidemię w realizacji umów cywilnoprawnych.

Program:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – z jakich rozwiązań może skorzystać pracownik, pracodawca i samozatrudniony?

 1. przegląd zastosowanych rozwiązań w ramach pakietu ustaw antykryzysowych
 2. zwolnienie ze składek ZUS
 3. odroczenie płatności składek ZUS lub rozkładanie na raty
 4. świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 5. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
 6. czas pracy – nowe przepisy 
 7. umowa zlecenia umowa o działo w czasie epidemii

UMOWY CYWILNOPRANE – najważniejsze problemy wywołane przez epidemię

 1. nowe regulacje w ramach tzw. pakietu antykryzysowego ingerujące w realizację obowiązujących umów
 2. zwalnianie z naliczania kar umownych
 3. klauzula siły wyższej
 4. klauzula zmiany okoliczności
 5. klauzula rewizji ceny
 6. nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 7. odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 8. zaliczka i zadatek, przedpłata, itd.
 9. kary umowne, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel
 10. ubezpieczanie i gwarancja bankowa, akredytywa
 11. cesja wierzytelności, potrącenie, itd.
 12. odsetki za opóźnienie w trakcjach handlowych po nowelizacji 2020 roku
 13. umowa o roboty budowlane a epidemia
 14. umowy najmu – czynsze, itd.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząca: mec. Romana Pietruk Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, konsumenckiego, kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności. Trener, radca prawny. Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego, jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy

Szkolenia online

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dla wszystkich Państwa kolejne szkolenia on-line.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne szkolenia udostępnione przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych na najbliższe dni transmisji on-line, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegółową instrukcję, jak skorzystać z wykładu, znajdą Państwo po kliknięciu tematu wydarzenia.

Rejestracja na transmisję odbywa się na stronie ClickMeeting za pośrednictwem formularzy zapisu znajdujących się poniżej każdego tematu wykładu oraz w szczegółach poszczególnych wydarzeń na stronie (kliknij tutaj)

OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ I ZARZĄDZANIE CZASEM W PRACY ZDALNEJ

Data: 24.03.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: Anna Malarz –Trener biznesu. Doradca. Konsultant. Psycholog z dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany trener Szkoły trenerów biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Psycholog sportowy w pierwszej w Polsce żeńskiej drużynie futbolu amerykańskiego Warsaw Sirens. Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping.

FORMULARZ ZAPISU

KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNIK ROBÓT

Data: 26.03.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: dr inż. Jerzy Dylewski

FORMULARZ ZAPISU

UMOWY W BUDOWNICTWIE

Data: 31.03.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: Krzysztof Zając – Radca prawny. Ukończył aplikację sądową, radcowską i legislacyjną. Jest autorem wielu projektów ustaw, rozporządzeń, opinii i umów. Doświadczenie zawodowe zwieńczone stanowiskiem dyrektora biura prawnego zdobywał pracując w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji i Instytucie Pamięci Narodowej.

FORMULARZ ZAPISU

ODDAWANIE DO UŻYTKU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. ISTOTNE I NIEISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO I POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Data: 16.04.2020 r. godz. 16:00-20:00 (godziny wykładu mogą ulec zmianie)

Prelegent: dr inż. Jerzy Dylewski

FORMULARZ ZAPISU

Dodatkowo dla zainteresowanych,

w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i jej wpływem na normalną pracę organów Izby, w tym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, proponujemy Państwu formułę otwartego spotkania on-line z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB. Spotkanie w systemie on-line odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. (środa) w godzinach
12.30-14.30.

Podczas tego spotkania zostanie Państwu zaprezentowany zakres pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz będą omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W trakcie tego spotkania postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wirtualnego spotkania.

SĄD DYSCYPLINARNY – Q&A Z PRZEWODNICZĄCYM OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO MOIIB

Data: 25.03.2020 r. godz. 12:30-14:30

Prelegent: dr inż. Radosław Sekunda – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB

FORMULARZ ZAPISU

Z poważaniem
Dział Doskonalenia Zawodowego MOIIB,
Krajowe Biuro PIIB