Składanie wniosków do egzaminu na uprawnienia budowlane I/2020

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r. odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. o godz. 10:00.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych (wraz z dokumentami) można składać osobiście w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pokój nr 213) oraz przesyłać pocztą  na  adres: Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532  Olsztyn od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

Zakończyła się XXXIV sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane II/2019 została zakończona. Do egzaminów w 6 specjalnościach podeszło łącznie 155 osób. Wynik pozytywny uzyskało 106 osób. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczystość wręczenia
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. o godzinie 16.00 w Hotelu Omega w Olsztynie (ul. Sielska 1).