Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych, wprowadzane od sierpnia 2020 r. Celem jest uproszczenie i skrócenie procesu o kilka do kilkunastu miesięcy. Te udogodnienia dla inwestorów i przedsiębiorców budowlanych będą możliwe dzięki nowelizacji Prawa budowlanego (zawartego w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego). Tutaj dowiesz się więcej – kliknij.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

RUSZYŁY ZAPISY na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane egzamin z 04.12.2020 r. (sesja zimowa) przełożony na 26.02.2021 !!!

KURS W TRYBIE HYBRYDOWYM

TERMINY ZAJĘĆ:  
30 – 31.01.2021  on-line
06 – 07.02.2021  on-line
13 – 14.02.2021  on-line
20 – 21.02.2021 zajęcia stacjonarne z podziałem na grupy wg. specjalności
MIEJSCE:  
on-line :  platforma Microsoft Teams lub Zoom  
zajęcia stacjonarne: siedziba W-MOIIB

w specjalnościach:

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zapisy do dnia 20.01.2021 r.

za pośrednictwem poczty elektronicznej kurs@pzitbolsztyn.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa tutaj

Cena: 1.800,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Dodatkowe informacje tel. 508-165-512
lub e-mail  kurs@pzitbolsztyn.pl

Nie zwlekaj – ilość miejsc ograniczona!!!!

WAŻNE INFORMACJE

 1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, organizator kursu zastrzega możliwość zmiany miejsca, daty  lub odwołania kursu w całości.
 2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.

Składanie wniosku o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu

Składanie wniosku o wyznaczenie ponownego egzaminu w terminie 26.02.2021 r. (dotyczy osób które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu) – ostateczny termin składania wniosków do 12 stycznia 2021 r. Osoby nieposiadające konta w systemie kwalifikacji powinny przed złożeniem wniosku w wersji papierowej zarejestrować się w systemie (dotyczy głównie osób przystępujących do egzaminu pisemnego). Złożenie wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu nie wymaga wcześniejszego umówienia się. UWAGA! Sama rejestracja w systemie nie jest jednoznaczna ze złożeniem wniosku. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu wraz z formularzem osobowym musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do WMOIIB w wersji papierowej .

Przyjmowanie dokumentów na XXXVII Sesję – Wiosna 2021 r. (egzamin pisemny planowany 28 maja 2021r.)

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku  (dostępny od 05.01.2021 r.) – KONSULTACJE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNE.

Osoby, które nie są członkami Izby, powinny w pierwszej kolejności zarejestrować konto na Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) podając podstawowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer pesel). Na podany podczas rejestracji adres e-mail automatycznie wysyłany jest link w celu aktywacji konta.
Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik może zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Czynni członkowie Izby, aby zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, powinni zalogować się do Portalu PIIB na swoje konto członkowskie. (https://portal.piib.org.pl/).

W trakcie rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w pierwszym kroku należy podać adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie podanego kodu pocztowego system sam określi Okręgową Komisję Kwalifikacyjną.
W kolejnym kroku wypełniamy formularz rejestracji wniosku i klikamy zatwierdź. Wybieramy termin złożenia dokumentów. Potwierdzenie wybranego terminu kończy proces rejestracji wniosku.

 • Uwaga! W trakcie wpisywania adresu zamieszkania prosimy o uważne podawanie danych ponieważ na podstawie wpisanego kodu pocztowego system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania czy też zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
 • Uwaga! Wnioski zarejestrowane w systemie (Portal PIIB) należy złożyć również w wersji papierowej w biurze Izby. Dotyczy wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jak i wniosków o ponowny egzamin!

Terminy składania wniosków w sesji I/2021:

Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna W-M OIIB zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr I/2021

Dokumenty należy złożyć w terminie:

07 – 29 stycznia 2021 r. ( termin ostateczny! )

Elektroniczna rejestracja wniosków w systemie kwalifikacji
https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata
zostanie uruchomiona dnia 5 stycznia 2021r.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku w wersji papierowej bardzo prosimy
o elektroniczną rejestrację w systemie kwalifikacji.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami (w zaklejonej kopercie) należy złożyć w biurze W-MOIIB w wyznaczonym miejscu
w godz. 8:00 – 15:00
lub przesłać listownie na adres biura Izby
– KONSULTACJE WYŁĄCZNIE TELEFONICZNE!
( tel. 89 522 29 95 )

Wykaz wzorów dokumentów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE/ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r. (odwołany) – NOWY TERMIN !!

Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r. (odwołany) – NOWY TERMIN !!
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaplanowała nowy termin odwołanej sesji egzaminacyjnej na dzień 26 lutego 2021 r. :

 1. przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych (w załączniku)
 2. część pisemna egzaminu odbędzie się z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:
  a) o godz. 9.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
  b) o godz. 14.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach,
 3. na podstawie stanu prawnego aktów prawnych ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia 2020 r.

O miejscu oraz szczegółach egzaminu zostaną Państwo poinformowani w przesłanych listownie odpowiednio wcześniej zawiadomieniach o egzaminie.
Jednocześnie informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przesunęła termin wiosennej sesji egzaminacyjnej na dzień 28 maja 2021 r.

Poniżej szczegółowe wytyczne:

http://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/WYTYCZNE-sesja-egz.-26.02.2021-.pdf