BAL CHOINKOWY W-MOIIB

Serdecznie zapraszamy dzieci i wnuki czynnych członków
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na BAL CHOINKOWY W-MOIIB,

który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. (piątek)
w godzinach 17.00 – 19.00 w Miejscu Kreatywnej Aktywności ERANOVA w Olsztynie, Aleja Obrońców Tobruku 3

W programie wyśmienita zabawa pod okiem wykwalifikowanych animatorów,
gry i zabawy, serwis kawowy dla dorosłych, słodkości i owoce dla dzieci.
I co najważniejsze – Święty Mikołaj będzie rozdawał paczki!

Koszt udziału:

  • Dziecko – 35,00 zł./osoba (koszt przygotowania paczki prezentowej),
  • Opiekun – bezpłatnie (maksymalnie dwie osoby dorosłe)

Ilość miejsca ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy, wpłata i potwierdzenie przelewu

stanowią gwarancję miejsca! Formularz można pobrać TUTAJ

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza i potwierdzenia zapłaty drogą elektroniczną na adres e-mail:  integracja@wam.piib.org.pl

najpóźniej do dnia: 13 grudnia 2019 r.


Dane do przelewu bankowego:

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
numer konta: Bank Millenium S.A. 44 1160 2202 00000003 1794 0501.

W tytule przelewu prosimy wpisać: Choinka W-MOIIB 2020.

NA GORĄCO. PROJEKT ZMIENIAJĄCY PRAWO BUDOWLANE ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD. Czekamy – zobaczymy.

Wczoraj (06.11.19r.) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że projekt ten prawdopodobnie trafi do parlamentu, gdzie debatować nad nim będą posłowie i senatorowie.
Miejmy nadzieję, że osobiście zapoznają się z tym projektem i dostrzegą zagrożenia jakie z niego wynikają.

Komunikat prasowy MIiR koncentruje się m.in. na tym, że inwestorzy będą załączać mniej dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (PB):
– projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT),
– projekt architektoniczno-budowlany (PA-B).
Nie będzie natomiast dołączane nowe opracowanie (którego obecnie nie ma): projekt techniczny (PT), zawierający część obecnego PA-B.

MIiR nie informuje jednak, że jeśli chodzi o objętość dokumentów, zabieg ten ZWIĘKSZA, a nie zmniejsza objętości papierologii dołączanej do wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż:
– wymagane będą dodatkowe dokumenty, których obecnie inwestor nie ma obowiązku dołączać (np. oświadczenie o możliwości podłączenia do sieci cieplnej, czy dokument uprawnień budowlanych projektantów),
– podział na 3 odrębne części projektu budowlanego (obecnie cały PB stanowi jedną całość) skutkuje według nowych przepisów konieczność powielania tych samych dokumentów we wszystkich trzech częściach PB (obecnie dołącza się je w jednym wspólnym PB),
– powielane będą również rysunki i części opisów w każdej z trzech odrębnych części PB.

Jednak co najważniejsze – trudno dzisiaj ocenić finansowe i terminowe skutki braku koordynacji architektury z konstrukcją i branżami sanitarną czy elektryczną, która z całą pewnością nastąpi po wprowadzeniu planowanego rozwiązania w życie.

Gdy projekt ten zostanie publicznie okazany w wersji przyjętej przez rząd będziemy na bieżąco pokazywać jakie skutki w praktyce przyniosą planowane rozwiązania.

Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka W-MOIIB” startuje po raz czwarty!

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

po raz czwarty mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci i Wnuki czynnych członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Świąteczna kartka W-MOIIB”.

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane ze Świętami Bożego Narodzenia i budownictwem,
– wykonane za pomocą farb, kredek lub flamastrów,
– SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,
– w formacie A4 – imię i wiek autora wpisujemy na pierwszej stroniena odwrocie nazwisko autora, adres oraz email i nr telefonu Opiekuna

Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość email do Opiekunów. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane czytelnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w związku z konkursem „Świąteczna kartka W-MOIIB” (załącznik do regulaminu konkursu).

Zgłoszenia, które nie będą zawierały kontaktu do Opiekuna i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, nie będą rozpatrywane. Prosimy zachować wymagania dotyczące techniki, tzn. wykorzystanie farb, kredek lub flamastrów. Techniki np. wyklejania watą czy obsypywania brokatem – choć są niewątpliwie bardzo efektowne –  uniemożliwiają drukarni przeniesienie dzieła na papier. Prace wykonane techniką inną niż farby, kredki lub flamastry nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie o wyrażenie zgody można pobrać TUTAJ

Z Regulaminem można się zapoznać TUTAJ

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartką świąteczną, którą roześlemy do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów i bratnich Izb!

Prace w oryginale prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście do biura Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, pokój nr 213, z dopiskiem na kopercie  „Świąteczna kartka W-MOIIB” do dnia 18.11.2019 r.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na naszej stronie www.wam.piib.org.pl  Prosimy o zapoznanie się.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki

Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

Wiadomości Budowlane

Inżynierowie i technicy wszystkich branż łączcie się! Warmińsko – Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie działa w celu obrony interesów swoich członków i nie zamierza się poddać. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem prezentowanym w projektach ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające oraz ustawy Prawo Budowlane, nie znajdujemy uzasadnienia dla tworzenia rozdzielnych regulacji dla zawodów inżyniera budownictwa i architekta, szczególnie bez woli i wiedzy reprezentantów naszego zawodu. Dlatego też nie zamierzamy siedzieć bezczynnie i przyglądać się sytuacji, działamy! Prosimy śledzić naszą stronę i internetową i profil na Facebooku, umieszczamy wszelkie informacje o zmianach w przepisach, ale przede wszystkim o naszych inicjatywach.

ROZMOWA ŚCIŚLE JAWNA (ODC.201) – MARIUSZ DOBRZENIECKI – CAŁA PRAWDA O BLOKACH Z WIELKIEJ PŁYTY – link

_______________________________________________________________________________

Zamiast konkurować, architekci powinni współpracować z inżynierami

________________________________________________________________________________

Kulisy spraw. Problemy i wyzwania sektora budownictwa

– Wielka płyta miała być projektowana na 50 lat. Te lata minęły i dotychczas nic się nie wydarzyło. Inżynierowie budownictwa są szkoleni do tego, aby to weryfikować, są też kontrole, które odbywają się co 5 lat. To, co robimy w Polsce to monitorowanie czy nie występuje zagrożenie – powiedział w Polskim Radiu 24 Mariusz Dobrzeniecki, szef Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

_______________________________________________________________________________

Pomimo bumu budowlanego firmy bankrutują. To nie wszystko! Czy kompetencje budowlańcom chcą zabrać architekci?

 

Architekci vs. inżynierowie budownictwa. Architekci chcą połknąć cały tort! Co na to minister budownictwa?

Najlepsze ustawy załatwia się po cichu… Inżynierowie nakryli architektów na majstrowaniu przy legislacji? O co poszło? Jak zwykle…

Inżynierowie ujawniają lobbing architektów? Zobacz kto i za czym chodzi po ministerstwach ws. wpływów w budowlance!

Medale wręczone – X Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS

W dniu 19.10.19r. odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie MASTERS o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowane po raz dziesiąty przez Mazowiecką OIIB.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali w klasyfikacji:

  • Kobiet – Hanna Teżyk (srebrny medal)
  •  Mężczyzn – Sławomir Teżyk (złoty i srebrny medal)

Gratulujemy naszym zawodnikom oraz pozostałym uczestnikom.