Postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2019 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2019 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w terminie do 30 dni przed egzaminem.
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się dnia 17 maja 2019 r. o godz. 10:00.
UWAGA  –  
osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji w poprzednich sesjach, a  nie przystąpiły bądź  nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji wiosennej  2019 r.  Takie osoby powinny  złożyć  wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu egzaminu oraz formularz osobowy najpóźniej  do 16 marca 2019 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB pod numerem telefonu 89 522 29 95 lub drogą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl.

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Ruszyły zapisy!

RUSZYŁY ZAPISY

na kurs przygotowujący

do egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 6 – 7 kwietnia 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena: 1.700,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

przed rozpoczęciem kursu:

mBank 24 1140 2004 0000 3102 7849 6194

 

         Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ

 

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@pzitbolsztyn.pl

Spotkanie w Lidzbarku Warmińskim

W dniu 15.02.19r. odbyło się w „Termach Warmińskich” w Lidzbarku Warmińskim spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z przedstawicielami władz miasta Lidzbark Warmiński oraz przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej powiatów lidzbarskiego i braniewskiego z udziałem członków W-MOIIB reprezentujących te powiaty.

Gości przywitał Władysław Bielski członek Okręgowej Rady W-MOIIB jednocześnie Przewodniczący Zespołu Ds. Współpracy z Samorządami i Administracją Rządową.
Władysław Bielski przywitał lokalnego gospodarza spotkania Marka Aleksiejczuka Członka Rady W-MOIIB oddając mu głos oraz Andrzeja Stasiorowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

Marek Aleksiejczuk po wprowadzeniu otworzył dyskusję.
Głos jako pierwsi zabrali Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Jarosław Kogut Wicestarosta Lidzbarski. Członkowie W-MOIIB w dyskusji podnieśli kilka kwestii m.in. dotyczącą prośby o formułowanie, w miarę możliwości, specyfikacji istotnych warunków zamówień tak aby lokalne firmy oraz osoby mogły przystępować do przetargów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim, Starostwa powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim i Braniewie.

O godz. 17.00 odbyło się szkolenie poświęcone zmianom w przepisach – prawo budowlane.

Po zakończeniu szkolenia odbyło się spotkanie integracyjne podczas którego przeprowadzony został turniej kręglowy a zwycięzcy zostali uhonorowani symbolicznymi nagrodami.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i owocne dyskusje oraz osobom biorącym udział w przygotowaniach i organizacji.

Seminaria Stacjonarne czy „Internetowe ” ?!

W dniu 16.01.19r. w Olsztynie odbyło się Seminarium p.t. „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – „Obowiązki uczestników procesu budowlanego”. Seminarium zgromadziło 100 słuchaczy. Dzień wcześniej w Szczytnie udział w seminarium wzięło 50 osób. Dlaczego o tym piszemy, że odbyło się seminarium i ile osób wzięło w nim udział. To przecież powinno być takie oczywiste, że odbywają się szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po co o tym pisać ?.

A jednak warto powiedzieć, że w większych miastach naszego województwa warmińsko-mazurskiego w seminariach uczestniczy zazwyczaj ok. 60 osób a w mniejszych ok. 40. Zauważyliśmy w ostatnim czasie pewien spadek zainteresowania stacjonarnymi formami szkoleń od momentu pojawienia się „onlainowych” internetowych (e-learning) form szkoleń po zalogowaniu się do strefy zamkniętej, gdzie znajduje się na dzień dzisiejszy szereg szkoleń dla naszych członków.

Zauważamy jednak, że spotkania lokalne dają możliwość dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń. Seminaria coraz częściej składają się z 2 części lub nawet 3. Pierwsza to ta ogólna informująca uczestników o bieżących zmianach w ustawodawstwie w przepisach, o zmianach w technologiach. Druga pozwala na prowadzenie otwartej dyskusji pomiędzy słuchaczami a prelegentem, każdy może wnosić swoje uwagi zadawać pytania. Trzecia to forma warsztatów czyli teoria w praktyce.

To nie jest porównanie, która metoda jest lepsza. Ponieważ obydwie się nie wykluczają a wręcz uzupełniają. Dlatego uważamy, że sukces polega na umiejętnym wykorzystywaniu obydwu metod.

Zachęcamy Naszych członków do czynnego udziału.

Uprawnienia budowlane w XXXII sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 15 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
XXXII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 23 listopada – 06 grudnia 2018 r. Do egzaminów w 6 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa. elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 138 osób, z czego 102 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2650 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Izabela Sielicka – Werner – Kierownik Oddziału architektoniczno – budowlanego  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna, Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Ewa Paturej – Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Tomasz Gosiewski – Dyrektor biura oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie.
7 osób które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!