Uwaga zmiana lokalizacji szkolenia 02.03.2018r.

Uwaga zmiana lokalizacji szkolenia:

Seminarium nr 1 zaplanowane na dzień 02.03.2018r.
Przeciwpożarowe wymagania odnośnie palenisk, instalacji oraz elementów wykończenia wnętrz” odbędzie się w sali konferencyjnej III piętro w Siedzibie W-MOIIB przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie, a nie jak wcześniej informowano w Hotelu Park.

Ruszają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane!

RUSZAJĄ ZAPISY

na kurs przygotowujący do

egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

 Rozpoczęcie 14-15 kwietnia 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez SEP kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

 W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

 Cena: 1.600,00 zł (możliwość rozłożenia na raty)

UWAGA: przy wpłacie jednorazowej do dnia 10.03.2018 r. opłata za kurs wynosi: 1.500,00 zł

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek SEP Olsztyn przed rozpoczęciem kursu:

ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512,

 lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@sep.olsztyn.pl

 

Odwołane szkolenie 18.01.2018 r.

Szkolenie „Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju” zaplanowane na dzień 18.01.2018 r. w Elblągu z przyczyn niezależnych od organizatora jest odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga zmiana lokalizacji szkolenia 19.01.2018r.

Uwaga zmiana lokalizacji szkolenia:

Seminarium nr 2 zaplanowane na dzień 19.01.2018r.
„Zmiany w prawie wodnym”odbędzie się w sali konferencyjnej III piętro w Siedzibie W-MOIIB przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie a nie jak wcześniej informowano w Hotelu Park, ul. Warszawska 119, Olsztyn.

Przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji I/2018

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa warmińsko – mazurskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji I/2018 w dniach od 15 stycznia do 02 lutego 2018 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Plac Konsulatu Polskiego 1, Olsztyn). Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji I/2018 – 18 maja 2018 r.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB (pok. 213), można je również przesyłać pocztą na adres biura W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej do dnia 30 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE.