I etap postępowania kwalifikacyjnego w sesji I/2017 zakończony

Zakończył się I etap postępowania kwalifikacyjnego do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji I/2017. Osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu, otrzymają do dnia 19.04.2017 r. zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o nadanie uprawnień.

Egzamin pisemny dla wszystkich specjalności rozpocznie się w dniu 19.05.2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w siedzibie W-MOIIB, budynek NOT, Plac Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.
Harmonogram egzaminów ustnych zostanie umieszczony na stronie internetowej W-MOIIB z początkiem maja 2017 r.

Telefoniczna informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – biuro W-MOIIB, obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, pod numerem telefonu 89 522 29 95 (poniedziałek 09.00 – 17.00, wtorek – piątek 07.00 – 15.00).

Osobom dopuszczonym do egzaminu gratulujemy i życzymy pozytywnych wyników na egzaminie!

Ostatnie wolne miejsca na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

seplogo-piib

 

 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI

zaprasza na kurs przygotowujący do

egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 8-9 kwietnia 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Organizowany przez SEP kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena:1.500,00 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na konto SEP Olsztyn
przed rozpoczęciem kursu:

ING Bank Śląski 95 1050 1807 1000 0023 3331 2540

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@sep.olsztyn.pl

Karta zgłoszenia na kurs TUTAJ

W-MOIIB rozpoczęła cykl szkoleń z technologii BIM

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła cykl szkoleń z technologii BIM. W Olsztynie zebrały się 3 grupy szkoleniowe po 10 osób każda. Następnie odbędą się szkolenia w Elblągu. Szkolenie dla jednej grupy jest dwu dniowe
i odbywa się ze wsparciem komputerowym.

BIM

Skrót BIM (ang. Building Information Modeling) – bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza modelowanie informacji o budynku. Dla nas oznacza on inwestycje budowlaną, którą można stworzyć w wirtualnym świecie zaczynając od koncepcji aż do oddania do użytku. Obiekt stworzony w pełni w technologii BIM ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu. Dzięki temu można przeanalizować dużo więcej informacji niż w projekcie powstałym w 2D. I co najważniejsze projekt w 2D może być interpretowany tylko przez ludzi bazując na ich doświadczeniu, a projekt w BIM-ie wprowadza dodatkowe wsparcie w postaci różnorodnych programów/raportów ułatwiających i przyśpieszających ową interpretację.

Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szybciej: – przeanalizować koszt, ilość materiałów, czas realizacji, – wyłapać błędy w projekcie, – stworzyć nowatorską konstrukcję, – zaplanować budowę, – i wiele, wiele innych rzeczy, które nam jeszcze do głowy nie przyszły.


 

Szkolenie „BIM” – Elbląg

Szanowni Członkowie W-MOIIB!

Informujemy, że w dniach 7-8 marca br. w Elblągu odbędzie się szkolenie nt. „BIM” w Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Bema 54.

Zapraszamy do zapisów!

Zapisy przyjmowane są drogą mailową na adres: szkolenia@wam.piib.org.pl