UWAGA: od 24.06.2020 r. (środa) rozpoczynamy elektroniczną rejestrację wniosków na uprawnienia budowalne w sesji II/2020. Szczegóły poniżej!

Komisje i Zespoły

Print Friendly, PDF & Email


Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Komisja Prawno-Regulaminowa

Komisja ds. Pomocy Materialnej Członkom Izby

Komisja ds Odznaczeń

Komisja ds. usług transgranicznych

Zespół ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB

Zespół ds. informacji publicznej W-MOIIB

Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową

Zespół ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB

Zespołu ds. promocji zawodu inżyniera budownictwa wśród studentów