Materiały ze szkolenia z dnia 07.06.2017 "Elektroenergetyczny sprzęt ochronny" znajdują się w zakładce Szkolenia ---> Materiały do pobrania

Komisje i ZespołyKomisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Komisja Prawno-Regulaminowa

Komisja ds. Pomocy Materialnej Członkom Izby

Komisja Etyki Zawodowej

Komisja ds Odznaczeń

Komisja ds. usług transgranicznych

Zespół ds. działalności gospodarczej przy W-MOIIB

Zespół ds. strony internetowej W-MOIIB

Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową

Zespół ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB