No announcement available or all announcement expired.

Okręgowa Komisja KwalifikacyjnaSkład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa w V kadencji (2018 – 2022):

Andrzej Stasiorowski – Przewodniczący

 1. Mariusz Iwanowicz – Zastępca Przewodniczącego
 2. Elżbieta Lasmanowicz – Sekretarz
 3. Jan Chojecki
 4. Wojciech Dobrowolski
 5. Sławomir Dominiczak
 6. Zenon Drabowicz
 7. Janusz Harasymczuk
 8. Zbigniew Kazimierczak
 9. Andrzej Łasiński
 10. Sylwester Rączkiewicz
 11. Wojciech Rudzki
 12. Maciej Staśkiewicz
 13. Krystyna Sterczewska
 14. Jan Szczęsny

Wszystkie informacje na temat uprawnień budowlanych można znaleźć w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE.