Materiały ze szkolenia nt. "Pompy ciepła" z dnia 19.01.2017 r., znajdują się w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA - dla zalogowanych członków W-MOIIB (Logowanie W-MOIIB)

RzeczoznawcyCzłonkowie W-MOIIB, którzy chcą zostać dopisani do bazy rzeczoznawców W-MOIIB proszeni są o wypełnienie formularza i dostarczenie (przesłanie) go w oryginale na adres : Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (może być kopia).

Regulamin nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego można znaleźć tutaj

Aktualny wykaz zarejestrowanych w W-MOIIB rzeczoznawców budowlanych