Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez W-MOIIB. Szczegóły w zakładce "szkolenia".

RzeczoznawcyCzłonkowie W-MOIIB, którzy chcą zostać dopisani do bazy rzeczoznawców W-MOIIB proszeni są o wypełnienie formularza i dostarczenie (przesłanie) go w oryginale na adres : Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (może być kopia).

Regulamin nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego można znaleźć tutaj

Aktualny wykaz zarejestrowanych w W-MOIIB rzeczoznawców budowlanych