W zakładce Szkolenia -- Materiały do pobrania, dostępne są materiały do ściągnięcia na szkolenie, które odbędzie się w dniu 08.12.2017 "Efektywność energetyczna w budownictwie – nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju"

RzeczoznawcyCzłonkowie W-MOIIB, którzy chcą zostać dopisani do bazy rzeczoznawców W-MOIIB proszeni są o wypełnienie formularza i dostarczenie (przesłanie) go w oryginale na adres : Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (może być kopia).

Regulamin nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego można znaleźć tutaj

Aktualny wykaz zarejestrowanych w W-MOIIB rzeczoznawców budowlanych