Uwaga! Od dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana indywidualnych numerów kont W-MOIIB !!!

Sekcja rowerowarowery

Zachęcamy naszych członków oraz członków rodzin do czynnego udziału w organizowanych przez W-MOIIB wycieczkach rowerowych.

 

Prosimy o pilne śledzenie informacji o organizowanych spotkaniach integracyjnych. Nasi partnerzy :

4r

 

Klub Turystyki Rowerowej przy PTTK

 

 

kolodrom

 

 

II RAJD ROWEROWY SZLAKAMI WARMII I MAZUR

II Rajd Rowerowy Szlakami Warmii i Mazur

RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ