* * * Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Izby drogą elektroniczną bądź telefoniczną! Dziękujemy! * * *

Skład Organów W-MOIIB kadencja V (2018-2022)

Print Friendly, PDF & Email


OKRĘGOWA RADA IZBY

Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady

 1. Jarosław Kukliński – Z-ca Przewodniczącego Rady
 2. Janusz Nowak – Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Wiesława Kędzierska-Niemyjska – Skarbnik Rady
 4. Jan Kasprowicz – Z-ca Skarbnika Rady
 5. Marian Zdunek – Sekretarz Rady
 6. Arkadiusz Gniewkowski – Z-ca Sekretarza Rady
 7. Władysław Bielski – członek Prezydium Rady
 8. Kazimierz Nowicki – członek Prezydium Rady
 9. Marek Aleksiejczuk
 10. Andrzej Kierdelewicz
 11. Cezary Kondratowicz
 12. Tomasz Kraweć
 13. Marianna Kwiatkowska
 14. Maciej Nowak
 15. Teresa Siemiątkowska
 16. Anna Szymańska
 17. Paweł Wiśniewski
 18. Jan Żemajtys

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Andrzej Stasiorowski – Przewodniczący

 1. Mariusz Iwanowicz – Zastępca Przewodniczącego
 2. Elżbieta Lasmanowicz – Sekretarz
 3. Jan Chojecki
 4. Wojciech Dobrowolski
 5. Sławomir Dominiczak
 6. Zenon Drabowicz
 7. Janusz Harasymczuk
 8. Zbigniew Kazimierczak
 9. Andrzej Łasiński
 10. Sylwester Rączkiewicz
 11. Wojciech Rudzki
 12. Maciej Staśkiewicz
 13. Krystyna Sterczewska
 14. Jan Szczęsny

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Jacek Zabielski – Przewodniczący 

 1. Mariusz Tomczuk – Zastępca Przewodniczącego
 2. Barbara Pieczyńska – Sekretarz
 3. Michał Anzell
 4. Mieczysław Domińczak
 5. Robert Jurkiewicz
 6. Piotr Krawczyński
 7. Mirosław Milejski
 8. Grażyna Skowrońska
 9. Piotr Wądołowski

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Franciszek Mackojć – Przewodniczący  

 1. Sylwia Kierdelewicz – Zastępca Przewodniczącego
 2. Sylwia Tomczuk – Sekretarz
 3. Rafał Lipa
 4. Jerzy Mańkut
 5. Waldemar Matysiak
 6. Przemysław Stadnik

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Lilianna Majewska-Farjan – p.o. Rzecznik Koordynator

 1. Grzegorz Danilewicz
 2. Jan Gruszewski
 3. Marek Kowalczyk
 4. Lilianna Majewska – Farjan
 5. Dariusz Stecki
 6. Waldemar Tomczuk
 7. Dariusz Urbański

DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE

 1. Władysław Bielski
 2. Mariusz Dobrzeniecki
 3. Jarosław Kukliński
 4. Janusz Nowak
 5. Kazimierz Nowicki
 6. Andrzej Stasiorowski
 7. Marian Zdunek