Skład Organów W-MOIIBOKRĘGOWA RADA IZBY

Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady

 1. Jarosław Kukliński – Zastępca Przewodniczącego
 2. Janusz Nowak – Zastępca Przewodniczącego
 3. Marian Zdunek – Zastępca Przewodniczącego
 4. Władysław Bielski – Sekretarz
 5. Arkadiusz Gniewkowski – Z-ca Sekretarza
 6. Wiesława Kędzierska – Niemyjska – Skarbnik
 7. Jan Kasprowicz – Z-ca Skarbnika
 8. Kazimierz Nowicki – Członek Prezydium
 9. Marek Aleksiejczuk
 10. Jerzy Kamiński
 11. Andrzej Kierdelewicz
 12. Cezary Kondratowicz
 13. Marianna Kwiatkowska
 14. Piotr Narloch
 15. Maciej Nowak
 16. Teresa Siemiątkowska
 17. Jerzy Żarkiewicz
 18. Jan Żemajtys

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Andrzej Stasiorowski – Przewodniczący

 1. Zenon Drabowicz – Z-ca Przewodniczącego
 2. Elżbieta Lasmanowicz – Sekretarz
 3. Jan Chojecki
 4. Sławomir Dominiczak
 5. Janusz Harasymczuk
 6. Mariusz Iwanowicz
 7. Zbigniew Kazimierczak
 8. Jerzy Kołodziejski
 9. Sylwester Rączkiewicz
 10. Grzegorz Socha
 11. Krystyna Sterczewska
 12. Jan Szczęsny

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Jacek Zabielski – Przewodniczący 

 1. Krzysztof Żyłka – Z-ca Przewodniczącego
 2. Barbara Pieczyńska – Sekretarz
 3. Michał Anzell
 4. Teresa Krystyna Bańkowska
 5. Witold Kaszycki
 6. Grażyna Skowrońska
 7. Mariusz Tomczuk
 8. Piotr Wądołowski

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Franciszek Mackojć – Przewodniczący  

 1. Czesław Wasilczuk – Z-ca Przewodniczącego
 2. Tomisław Porycki – Sekretarz
 3. Rafał Lipa
 4. Jerzy Mańkut
 5. Waldemar Matysiak
 6. Przemysław Stadnik

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator 

 1. Grzegorz Danilewicz
 2. Lidia Dias
 3. Jan Lachowicz
 4. Waldemar Możdżonek
 5. Lilianna Majewska – Farjan
 6. Edward Stasiuk
 7. Dariusz Stecki
 8. Janusz Zalewski

DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE

 1. Władysław Bielski
 2. Mariusz Dobrzeniecki
 3. Jarosław Kukliński
 4. Piotr Narloch
 5. Janusz Nowak
 6. Andrzej Stasiorowski
 7. Marian Zdunek