UchwałyUchwały w sprawach indywidualnych (imienne) nie są edytowane