* * * Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Izby drogą elektroniczną bądź telefoniczną! Dziękujemy! * * *

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Print Friendly, PDF & Email


Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła termin XXXVIII sesji egzaminacyjnej – egzamin pisemny zaplanowany został na dzień 19 listopada 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona przy zachowaniu szczególnych wymogów sanitarnych.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

UWAGA: numer rachunku do wpłaty opłat kwalifikacyjnych
Bank Millenium 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501

OPIS PRZELEWU:

Tytuł przelewu opłaty za egzamin musi umożliwiać identyfikację osoby, w imieniu której jest dokonywana, tj. musi w opisie zawierać: sformułowanie: postępowanie kwalifikacyjne (lub egzamin), imię i nazwisko osoby starającej się o uprawnienia budowlane, specjalność uprawnień (w skrócie).

np.:
I RATA – KWALIFIKACJA- JAN KOWALSKI- Sanitarna

II RATA – EGZAMIN TESTOWY – JAN KOWALSKI – Konstrukcyjno- budowlana

II RATA – EGZAMIN USTNY- JAN KOWALSKI- Elektryczna

 

Osoby, które uzyskały już uprawnienia budowlane i zamierzają pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, zapraszamy do kontaktu z Ewidencją członków w sprawie wpisu na listę członków – 89 527 72 02.

Poniżej procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane:

Procedura bezpieczeństwa

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Okresy praktyki wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne prosimy wnosić na rachunek bankowy
W-MOIIB 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501

Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść budzi wątpliwości.
Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres okk@wam.piib.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura W-MOIIB Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn.

Przykładowe wyjaśnienia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych można znaleźć tutaj

Dokumenty do pobrania:

Numer TERYT można znaleźć tutaj.

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)   rozporządzenie można znaleźć tutaj

Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, można znaleźć TUTAJ.

Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB
(pokój nr 213) czynne:

    • poniedziałek    08.00 – 16.00,
    • wtorek               07.00 – 15.00,
    • środa                 07.00 – 15.00,
    • czwartek            07.00 – 15.00,
  • piątek                 07.00 – 15.00.

nr  tel. 89 522 29 95; adres  mailowy okk@wam.piib.org.pl

nr konta do wpłat opłaty kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej:

Millenium Bank 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501