Zapraszamy na szkolenie w dn. 26.07.2018 r. godz. 10:00 – 12:30 – „Ochrona danych osobowych w świetle aktualnych przepisów prawa oraz praktyczne aspekty ich zabezpieczenia”, prowadzący – mgr Dariusz Fałkowski. Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna w Hotelu Park w Olsztynie, ul. Warszawska 119

USTAWODAWSTWOOBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych regulują przepisy art. 12 – 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) rozporządzenie

KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO

Szanowni Członkowie W-MOIIB, zwracamy się z prośbą o wnoszenie uwag do przedłożonych zmian – Propozycja zapisu w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym zagadnień z zakresu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

KALENDARIUM IB5/2015 MAJ