DELEGACI W-MOIIB NA V kadencję 2018-2022W okresie od 06.11.2017r. do dnia 29.01.2018r. w przeprowadzonych 14 zebraniach obwodowych wyłoniono 120 delegatów na Zjazdy W-MOIIB w kadencji 2018-2022.
Łączna uśredniona frekwencja wyniosła 14,65%.

UWAGA DELEGACI: XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy W-MOIIB odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018r. Delegaci otrzymają pisemne zawiadomienia.

Więcej informacji na temat Zjazdu wkrótce.

DELEGACI W-MOIIB NA KADENCJĘ 2018-2022

Nr
obwodu
Obwód Ilość delegatów reprezentujących
obwód
Imię i nazwisko delegata

1

Pisz

3

Marcin Dobrzyński

Adrian Majkrzak

Grzegorz Sobotka

2

Mrągowo

3

Piotr Andrzejczyk

Jakub Doraczyński

Tomasz Wrzosek

3

Szczytno

4

Grażyna Kukowska

Lilianna Majewska-Farjan

Waldemar Matysiak

Teresa Siemiątkowska

4

Iława, Nowe Miasto Lubawskie

7

Stanisław Bielecki

Grzegorz Drzycimski

Przemysław Hatała

Tomasz Kraweć

Mirosław Milejski

Adam Stefaniak

Rafał Wrzosek

5

Ostróda

7

Marta Cichewicz

Lidia Dias

Jan Kasprowicz

Daniel Ruciński

Wojciech Spittal

Bogusław Stec

Agnieszka Wiśniewska

6

Nidzica

2

Maja Podowska

Marek Wenta

7

Działdowo

4

Michał Anzell

Andrzej Bartwicki

Stanisław Dobracki

Marcin Łączyński

8

Giżycko

5

Barbara Dadełło

Marek Jatkowski

Jan Kondak

Piotr Ozorowski

Piotr Wądołowski

9

Kętrzyn

3

Dariusz Powroźnik

Roman Rosicki

Jan Szczęsny

10

Bartoszyce

3

Mariusz Biernacki

Grzegorz Danilewicz

Bogdan Kozak

11

Lidzbark Warmiński, Braniewo

5

Małgorzata Aleksiejczuk

Marek Aleksiejczuk

Eugeniusz Gwiazda

Michał Sadowski

Ireneusz Sławiński

12

Ełk, Olecko, Gołdap, Węgorzewo

12

Robert Dawidowski

Arkadiusz Kozłowski

Rafał Lipa

Wojciech Marchel

Kazimierz Nowicki

Mirosław Rudzieiwcz

Zdzisław Strupiński

Jan Wielgat

Jarosław Wilczewski

Mirosław Zajkowski

Marek Zawistowski

Maciej Żyliński

13

Elbląg

15

Tadeusz Browarczyk

Elżbieta Bukowska

Mieczysław Domińczak

Janusz Harasymczuk

Jerzy Kamiński

Krzysztof Kurczewski

Andrzej Łasiński

Paweł Michalak

Romuald Michałowski

Janusz Nowak

Krzysztof Piotrowski

Grażyna Skowrońska

Anna Szymańska

Dariusz Urbański

Andrzej Stasiorowski

14

Olsztyn

47

Eugeniusz Ambroziak

Władysław Bielski

Radosław Buczek

Janusz Budrejko

Bartosz Dąbrowski

Wojciech Dobrowolski

Mariusz Dobrzeniecki

Sławomir Dominiczak

Arkadiusz Gniewkowski

Leszek Gryczko

Mariusz Iwanowicz

Rober Jurkiewicz

Grzegorz Karpa

Witold Kaszycki

Zbigniew Kazimierczak

Wiesława Kędzierska-Niemyjska

Andrzej Kierdelewicz

Cezary Kondratowicz

Karol Kondratowicz

Jarosław Koper

Piotr Krawczyński

Anna Kuklińska

Jarosław Kukliński

Marianna Kwiatkowska

Elżbieta Lasmanowicz

Jarosław Mańkowski

Waldemar Możdżonek

Maciej Nowak

Grzegorz Orłowski

Barbara Pieczyńska

Mirosław Popko

Sylwester Rączkiewicz

Paweł Sikor

Przemysław Stadnik

Dariusz Stecki

Robert Swat

Grzegorz Szumiło

Mariusz Tomczuk

Sylwia Tomczuk

Waldemar Tomczuk

Czesław Wasilczuk

Halina Wasilczuk

Paweł Wiśniewski

Jacek Zabielski

Marian Zdunek

Jerzy Żarkiewicz

Jan Żemajtys